Perutusan Pengarah

Perutusan Pengarah

Assalamualaikum WBT
Selamat Datang dan Selamat Melayari Laman Sesawang ILP Kota Samarahan (ILPKS).

Sekalung tahniah dan syabas kepada pasukan Laman Web ILPKS kerana usaha dan komitmen mewujudkan dan menyelenggara laman sesawang ini.

Jabatan Tenaga Manusia komited dalam melahirkan tenaga mahir negara. Usaha kerajaan untuk meningkatkan tenaga mahir negara merupakan satu cabaran bagi ILPKS khususnya, serta Jabatan Tenaga Manusia (JTM) amnya. Negara yang berdaya saing tinggi, dirangka dan dilaksanakan secara strategik dan berkesan melalui Pendidikan dan Latihan Teknikal serta Vokasional (TVET). Sehubungan itu, laman sesawang ini adalah medium untuk menyampaikan maklumat terkini secara online bagi mendekatkan warga ILJTM, pelajar dan pelanggan.

Pengwujudan Wilayah Pembangunan Koridor Sarawak, SCORE, telah merancakkan lagi pembangunan dan kemajuan di Sarawak. Usaha ini telah meningkatkan peluang-peluang pekerjaan di pelbagai sektor demi memastikan modal insan menikmati pendapatan yang tinggi seterusnya peningkatan taraf ekonomi negara.

Sejajar dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan ekonomi negara secara berterusan, ILPKS menawarkan kursus-kursus teknikal dan latihan kemahiran untuk belia lepasan sekolah bagi menyediakan modal insan yang berkualiti, berketrampilan dan inovatif diiktiraf oleh industri. Kami juga menawarkan kursus-kursus jangka pendek bagi memberi peluang pekerja-pekerja industri meningkatkan kemahiran dan pengetahuan melalui pendekatan “Life- Long Learning”.

Sebagai “RAKAN ANDA DALAM LATIHAN KEMAHIRAN”, ILPKS sekali lagi melahirkan komitmen kami untuk terus berusaha dengan lebih gigih dalam menyedia dan mempersiapkan modal insan yang berkualiti, trampil serta inovatif bagi pasaran dalam negara mahu pun luar negara.

Wassalam

TS. AZKAR ALBAR BIN ABU BAKAR
Pengarah