Visi & Misi

VISI

Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

MISI

Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

OBJEKTIF

Membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang lebih optimum melalui program latihan perindustrian.

STRATEGI

Menyedia dan menjalankan program latihan kemahiran pra-pekerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia;

Meningkatkan taraf kemahiran pekerja untuk sektor perindustrian.

NILAI

Inovatif, Latih Amal & Produktif.

Ujian Amali Sesi 2/2022

8.00 AM -16.30 PM ILP KOTA SAMARAHAN

Ujian peperiksaan amali bagi pelajar sesi 2/2022

BOOK NOW

Program Amali Sembelihan

8.00 AM -16.30 PM ILP KOTA SAMARAHAN

ILPKS akan menganjurkan Program Amali Sembelihan untuk pelajar dan kakitangan ILP Samarahan.

BOOK NOW

Kempen Derma Darah

8.00 AM -16.30 PM ILP KOTA SAMARAHAN

ILPKS akan menganjurkan kempen derma darah pada 1 November 2022 bertujuan untuk membantu tabung darah.

BOOK NOW