Pencapaian Piagam Pelanggan

Bil.Piagam Pelanggam (April 2024)Bil.DiterimaBil.Diproses & SelesaiPeratus Pencapaian
1Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula;
 (Bahagian Pengurusan Pelajar & Latihan)
230230100%
2Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut;225225100%
3Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat daripada pihak ketiga.1313100%
Pencapaian Piagam Pelanggan