Notis Hakcipta

Laman ini merupakan Hak Cipta terpelihara Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan 2001 – 2023. Kebanyakkan artikel yang dipaparkan pada laman ini adalah milik Institut Perindustrian Kota Samarahan dan sebahagian adalah dari laman web yang diyakini dan mempunyai hubungan dengan Institut Latihan Perindustrian dan telah mendapat kebenaran dari pihak tersebut. Semua artikel dan kandungan dalam laman ini tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan.