2022 Februari

NOTIS SEBUTHARGA NO: ILPKS/300-S04/2022/01

IKLAN NOTIS SEBUTHARGA NO: ILPKS/300-S04/2022/01INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARAHANJABATAN TENAGA MANUSIA Sebutharga adalah dipelawa daripada syarikat yang berdaftar dengan E-perolehan yang berkaitan untuk Penyelenggaraan Peralatan Latihan di Institut Latihan Perindustrian
Read More